Procedura sygnalisty

Od 17 grudnia 2021 roku obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Czyli procedura sygnalisty. To dotyczy obecnie podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników i urzędów oraz podmiotów obowiązanych z ustawy AML (przeciwdziałanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu). Niebawem dotyczyć będzie podmiotów zatrudniających ponad 50 pracowników. Warto sprawdzić czy Państwo nie są również takim podmiotem (Kontakt do naszego partnera tel. 22 408 37 37).

Script logo