Polski Ład

Wybrane zmiany wynikające pośrednio,  bezpośrednio oraz z przepisów zmienianych w końcu 2021 i początku 2022 oraz wdrażanych z opóźnieniem w 2023 roku.

Script logo