obsługa płacowo-kadrowa


sporządzanie list płac z umów o pracę;
sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
sporządzanie druków ZUS RMUA;
sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).
rozliczenia PFRON
prowadzenie spraw kadrowych-akt osobowych pracowników

Script logo