Cennik biura rachunkowego NESTO

Cennik 2022

 

Cennik netto obowiązujący dla usług świadczonych od 3 stycznia 2022, jeśli umowa nie zmienia warunków

Ryczałt podatnik zwolniony z VAT

Do 5 dokumentów 100 zł

Do 10 dokumentów 120 zł

Do 30 dokumentów 200 zł

Do 50 dokumentów 300 zł

 

Ryczałt płatnik VAT

Do 10 dokumentów 200 zł

Do 30 dokumentów 350 zł

Do 50 dokumentów 500 zł

 

KPiR podatnik zwolniony z VAT

Do 10 dokumentów 150 zł

Do 20 dokumentów 200 zł

Do 30 dokumentów 250 zł

Do 50 dokumentów 350 zł

Do 75 dokumentów 450 zł

Do 100 dokumentów 520 zł

Do 150 dokumentów 650 zł

Do 200 dokumentów 750 zł

 

KPiR płatnik VAT

Do 10 dokumentów 250 zł

Do 20 dokumentów 300 zł

Do 30 dokumentów 350 zł

Do 50 dokumentów 450 zł

Do 75 dokumentów 550 zł

Do 100 dokumentów 650 zł

Do 150 dokumentów 850 zł

Do 200 dokumentów 1000 zł

 

Księgi rachunkowe podatnik zwolniony z VAT

Do 10 dokumentów 500 zł

Do 20 dokumentów 600 zł

Do 30 dokumentów 700 zł

Do 50 dokumentów 850 zł

Do 75 dokumentów 1000 zł

Do 100 dokumentów 1100 zł

Do 150 dokumentów 1200 zł

Do 200 dokumentów 1300 zł

 

Księgi rachunkowe płatnik VAT

Do 10 dokumentów 600 zł

Do 20 dokumentów 700 zł

Do 30 dokumentów 800 zł

Do 50 dokumentów 950 zł

Do 75 dokumentów 1150 zł

Do 100 dokumentów 1350 zł

Do 150 dokumentów 1700 zł

Do 200 dokumentów 2000 zł

 

Kadry i płace w tym ZUS i US

ZUS właściciela, właścicielu i osób współpracujących 50 zł

Pracownik 50 zł

Umowa cywilno-prawna /os. 60 zł

PIT-11/os. Jeśli mamy cały rok 50 zł

PIT-11/os. Jeśli nie mamy całego roku 100 zł

ZUS IWA deklaracja 100 zł

Przygotowanie wzoru umowy o pracę/cywilnoprawnej 50 zł

Przygotowanie dokumentu wypowiedzenia umowy 50 zł

Przygotowanie świadectwa pracy 100 zł

Obsługa PPK bez zarządzania /os. 15 zł

Obsługa PFRON/os. 70 zł

 

Dodatkowe i opcjonalne koszty

Deklaracja VAT-EU 50 zł

bilans ze sprawozdaniem finansowym średnie wynagrodzenie miesięczne min. 2000,00 zł zł

Praca zdalna z siedziby klienta na jego oprogramowaniu za jeden dzień roboczy w tygodniu z dojazdem do 5 km 4000 zł

Bilans bez sprawozdania (np. nie na koniec roku) połowa średniego wynagrodzenia miesięcznego min. 1000,00 zł zł

deklaracje GUS Od 200 zł zł

Korekta deklaracji DRA/listy płac Od 100 zł zł

Korekta deklaracji VAT/pliku JPK Od 100 zł zł

Obsługa kontroli w siedzibie biura za rozpoczętą godzinę 200 zł

Polityka rachunkowości 5000 zł

Ustalenie planu kont 300 zł

Usługi ekspresowe do ustalenia zł

Obsługa zadłużenia pracownika 75 zł

Wniosek PFRON 150 zł

Opóźnienie w dostarczeniu kompletu dokumentów 25% opłaty za dany miesiąc za każdy dzień zwłoki zł

Warunkowe (kwarantanna, izolacja, choroba) kompletowanie dostarczonych najpierw skanów, a następnie oryginałów dokumentów. 20% opłaty jak przy „KPiR zwolniony z VAT” jeśli przekroczy 10 zł zł

Skanowanie dokumentów strona 300 PDI jednoznacznie wskazanych (numer zapisu) dokumentów 0,5 zł

Kopiowanie dokumentów B/W A4 strona / sztuka np. termicznych przekazanych do księgowania 0,5 zł

Deklaracja PPC 50 zł

Zaświadczenia: o wynagrodzeniu, o zatrudnieniu 50 zł

Informacja o sytuacji przedsiębiorstwa do banku inna niż KPiR 100 zł

Wniosek kredytowy Od 200 zł zł

Przechowywanie dokumentów po okresie rozliczenia rocznego (miesiąc na odbiór od zaproszenia). Za segregator/pudło archiwizacyjne 10 zł

Wezwanie do potwierdzenia salda wydruk/plik (bez wysyłki) sztuka 2 zł

PIT-28 150 zł

Deklaracja Intrastat Od 500 zł zł

Wyliczenie wartość opłaty środowiskowej na postawie zestawienia 200 zł

Przygotowanie zestawienia do wyliczenia opłaty środowiskowej za fakturę 3 zł

Udostępnienie skanu/kopii dokumentów (7 dni ustawowo roboczych) jak skanowanie zł

Ekspresowe udostępnienie skanu/kopii dokumentów Cena skanu/kopii x 2 i min. 25 zł zł

Wyszukanie niejednoznacznie wskazanych dokumentów (np. „faktura za … chyba z 2018”) za rozpoczęty kwadrans 15 zł

Reprezentacja w ZUS / US itp. za godzinę w tym czas dojazdu 300 zł

Pomoc w założeniu działalności osoby fizycznej 200 zł

Pomoc w założeniu spółki 1000 zł

Inne usługi nie ujęte umową/cennikiem do ustalenia

 

Rabaty

Rabat dla nowych podmiotów oraz dla stałych klientów ustalane są indywidualnie.

Rabat za udostępnianie prawidłowego pliku JPK_FA do importu faktur ustalany jest indywidualnie.

 

Uwagi

Cenny netto. Ceny dotyczą okresów miesięcznych jeśli nie zapisano inaczej. Wyciąg bankowy traktowany jest jako jeden dokument pod warunkiem dostarczenia pliku do importu w formacie MT940.

Dokumenty dostarczać należy zgodnie z instrukcją.

Powyższe warunki nie stanową oferty w rozumieniu przepisów K.C., a jedynie zaproszenie do rozmowy na jej temat.
Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej wyceny.


Cennik 2018

rachunkowość w siedzibie NESTO (miesięcznie)
D
L
A

F
I
R
M
RYCZAŁT KPiR PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ KADRY

ryczałt bez VAT od 100+VAT
ryczałt płatnika VAT od 150+VAT

VAT zwolniony
do 10 dokumentów promocja
do 30 dokumentów ok. 250+VAT
do 50 dokumentów ok. 350+VAT
do 75 dokumentów ok. 450+VAT
do 100 dokumentów ok. 520+VAT
do 150 dokumentów ok. 650+VAT
do 200 dokumentów ok. 750+VAT

płatnik VAT
do 10 dokumentów promocja
do 30 dokumentów ok. 300+VAT
do 50 dokumentów ok. 400+VAT
do 75 dokumentów ok. 500+VAT
do 100 dokumentów ok. 600+VAT
do 150 dokumentów ok. 750+VAT
do 200 dokumentów ok. 900+VAT
VAT zwolniony
do 10 dokumentów od 450+VAT
do 30 dokumentów od 600+VAT
do 50 dokumentów od 700+VAT
do 75 dokumentów od 850+VAT
do 100 dokumentów od 1000+VAT
do 150 dokumentów od 1100+VAT
do 200 dokumentów od 1250+VAT

płatnik VAT

do 10 dokumentów od 500+VAT
do 30 dokumentów od 670+VAT
do 50 dokumentów od 800+VAT
do 75 dokumentów od 950+VAT
do 100 dokumentów od 1100+VAT
do 150 dokumentów od 1300+VAT
do 200 dokumentów od 1500+VAT

umowa u dzieło 30+VAT
umowa zlecenie 40+VAT
umowa o pracę 50+VAT

Powyższe warunki nie stanową oferty w rozumieniu przepisów K.C., a jedynie zaproszenie do rozmowy na jej temat.
Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej wyceny.

Script logo