obsługa księgowa

prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku VAT,
prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,